Ogłoszenie o pracę

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Naramowice w Poznaniu ul. Sarmacka 3, zatrudni pracownika na stanowisku konserwatora.

Oferujemy umowę o pracę, stabilne zatrudnienie na cały lub 3/4 etatu. O zatrudnienie może się również ubiegać osoba przebywająca na emeryturze lub rencie.

Wymagania stawiane kandydatowi na to stanowisko to umiejętność wykonywania drobnych napraw instalacyjnych, ślusarskich i innych wynikających z potrzeb budynków i terenu spółdzielni.
Mile widziane uprawnienia kat. T do prowadzenia ciągnika.

Oferty z CV kandydata zawierające umieszczony poniżej dopisek prosimy składać w biurze spółdzielni do dnia 24.06.2022 r. do godziny 11.00 lub na adres mailowy: biuro@wsm-naramowice.pl

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową Naramowice w Poznaniu ul. Sarmacka 3 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

………………………………….

Podpis kandydata do pracy

Podobne artykuły