KOMUNIKAT

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Naramowice w Poznaniu uprzejmie zaprasza wszystkich członków Spółdzielni do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków-właścicieli lokali WSM Naramowice, które odbędzie się w czwartek 20.10.2022 roku o godzinie 17:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 osiedle Władysława Łokietka 104. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim Członków – § 26 pkt 3 statutu Spółdzielni.

Podobne artykuły