Segregacja odpadów

Zarząd spółdzielni przypomina o obowiązku segregacji odpadów. Właścicieli mieszkań prosimy o poinstruowanie swoich najemców.  W ostatnim czasie również na monitoringu obserwujemy nagminne podrzucanie pod śmietniki kartonów (należy je pociąć i wrzucić do pojemnika na makulaturę!!!), muszli sedesowych, drzwi wewnętrznych itp. Do odpadów segregowanych w pojemnikach Molok nie należą odpady budowlane, które każdy mieszkaniec musi wywieźć na własny koszt.

Bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci

Mieszkańcy Poznania mogą już korzystać z usługi bezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci (pralki, lodówki, itp.) bezpośrednio z mieszkania (łącznie z wyniesieniem z mieszkania/domu). Wystarczy zadzwonić na infolinię 2222 333 00 lub wypełnić formularz na stronie. Dodatkowo mieszkańcy Poznania mogą oddawać elektrośmieci w trzech punktach miasta.

Monitoring

Całodobowy monitoring wizyjny obejmuje: plac zabaw przy ul. Sarmackiej 8, szlaban przy ul. Naramowickiej 169, pojemniki Molok. Osoby celowo niszczące urządzenia zabawowe lub szlaban będą pokrywać koszty ich napraw.